Předprodej v TICKETSTREAM

cena: 590 kč

cena VIP: 1 600 kč (zahrnuje: oddělený VIP stan. s pivem a pohoštěním zdarma)

cena na místě: 650 Kč

lokální předprodej: restaurace Modrá Hvězda v Petrovicích na náměstí

 

zakoupením vstupenky každý stvrzuje, že byl seznámen s návštěvním řádem a s aktuálními covidovými opatřeními, které je povinen dodržovat.